top of page

Produkter

Bold Title

Dokument

Bold Title

InVue

TV Manager

Ett system för att hantera alla dina TV-apparater.

InVue

TV Manager är ett enda system som automatiserar hanteringen av alla skärmar i dina butiker, ger statusvarningar i realtid och rapporterar om planogramöverensstämmelser. Detta medför att de anställdas produktivitet ökar genom att man tar bort manuella processer.


När TV Manager har installerats upptäcker sensorn automatiskt TV-märken och modeller. Den varnar också när strömavbrott upptäcks och startar om alla skärmar när strömmen återkommer.

Frigör dig från den manuella, arbetskrävande processen att hantera alla dina TV-skärmar. Med InVue LIVE mobilapp kan du styra dina TV-apparater individuellt eller tillsammans genom en enda funktion.

InVue TV Manager

En instrumentpanel för att fatta bättre beslut.

Datan hjälper dig att förstå trender i dina butiker och automatiserar planogramrapportering mellan återförsäljare och märken.

InVue TV Manager

Relaterade Produkter

Product

Item description

First item. Click to edit.

Item description

First item. Click to edit.

Item description

Adam Efternamnsson, Säljare

Produktblad & Manualer

Add a Title

Video

Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go to font for titles, paragraphs & more.

Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go to font for titles, paragraphs & more.

Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go to font for titles, paragraphs & more.

Leverantör av säkerhet sedan 2003

Gate Security AB har levererat tjänster och installerat användarvänliga säkerhetsprodukter till butiker, kedjor, privata företag och den offentliga sektorn sedan 2003.

Gate Security är en certifierad anläggarfirma enligt SSF 1061 och certifierade kameraingenjörer enligt SSF 1069. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan, från analys och dokumentation till installation, driftsättning och underhåll.

Har du frågor?

Vill du ha en offert eller annan information från Gate Security?

Områden

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • LinkedIn
Tillbaka
bottom of page